Připravili jsme pro vás přípravné kurzy českého jazyka formou e-learningu. Kurz českého jazyka je určen všeobecným sestrám a praktickým sestrám z Ukrajiny k upevnění vědomostí z českého jazyka. Je určen především uchazečům o aprobační zkoušku. Kurzy jsou připraveny ve formě opor, které Vám podají základní informace z českého jazyka.

První kurz je zaměřen na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí.

Druhý kurz je zaměřen na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.

Při tvorbě byly využity materiály z přípravného e-learningového kurzu k aprobačním zkouškám.