Úvodní informace pro studenty kurzu Specifické komunikační dovednosti v paliativní péči

 

Vítejte v e-learningu

Toto vzdělávání se uskutečňuje v rámci projektu “Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidsciplinárních týmů“, číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008162 je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

E-learning je nedílnou součásti Vašeho vzdělávání v rámci kurzu Specifické komunikační dovednosti v paliativní péči  v NCO NZO. Zde Vám budou poskytovány materiály ke studiu, videa, rozvrhy, informace o paliativní péči.

Cíl e-learningu

Cílem je zjednodušit Váš přístup k informacím a zlepšit komunikaci s lektory.

Určení

Tento e-learningový kurz je určen pro zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb, lékaře, všeobecné sestry, praktické sestry a sociální pracovníky, kteří působí v paliativní hospicové péči v nemocnicích, hospicích, domácím prostředí/vlastním sociálním prostředí pacienta a v mobilní specializované paliativní péči.

 

Projekt je zaměřen na podporu zavádění paliativní a hospicové péče prostřednictvím vzdělávání multidisciplinárních týmů dle aktuálních potřeb praxe, společné vzdělávání pro všechny členy týmů. 

Důraz je kladený na interaktivní metody výuky a praktické nácviky komunikace v multidisciplinárních týmech, které tvoří až 70% vzdělání. Nedílnou součástí výuky jsou praktické nácviky simulovaných reálných situací v malých týmech, jsou zařazena videa a kazuistiky.

Kurz cílí na praktické zvládání specifických komunikačních dovedností při ošetřovatelské péči o nevyléčitelného pacienta, jeho potřeby, potřeby pečujících, důležitost rodiny a postavení v týmu.

Všechna práva vyhrazena - ochrana všech publikovaných materiálů

Copyright

Tento server je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.

 ZAJISTĚTE SI PROSÍM UBYTOVÁNÍ IHNED JAKMILE ZNÁTE TERMÍNY VAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ.