Kromě jednotlivých druhů a tříd specializačního vzdělávání zde naleznete i certifikované kurzy, které katedra pořádá.