Vzdělávací program je zaměřen na psychickou intervenci sekundárním obětem mimořádných událostí v prvních desítkách minut či hodinách po jejich vzniku, tedy příbuzným, pozůstalým a ostatní veřejnosti, kteří byli mimořádnou situací psychicky otřeseni, a potřebují urgentní psychickou podporu. Absolvováním programu účastníci získají dovednosti v oblasti komunikace a intervence zdravotníků v přednemocniční a rané nemocniční péči.