onkologie

Obsahem projektu je připravit kurikulum vzdělávacího programu pro komunitní sestry zaměřený na prevenci nádorů prsu a tlustého střeva s podporou e-learningu a zrealizovat pilotní běh vzdělávacího kurzu se skupinou minimálně 15 sester převážně z Jihomoravského kraje.