E-LEARNING

 

 

„Učit znamená vést od věci známé k neznámé, a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou“.

Jan Amos Komenský „Obecná porada o nápravě věcí lidských“

E-LEARNING znamená, že vzdělávání je realizováno prostřednictvím počítačové sítě a k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle nelékařský zdravotnický pracovník, zařazený do specializačního vzdělávání (SV), využívá elektronické didaktické prostředky. Účastník SV tak přebírá zodpovědnost za své vzdělání, což na něj sice klade vyšší nároky, ale současně mu poskytuje možnost učit se, kdy a kde chce, tempem a stylem, jaké mu vyhovují. Způsob tohoto vzdělávání umožňuje účastníkovi SV prohloubit a doplnit znalosti a naučit se to, co potřebuje k absolvování základního modulu při zkrácení doby jeho přítomnosti na přednáškách, která je nutná při prezenčním vzdělávání v dalších modulech.