Základní informace k přípravě k aprobačním zkouškám

Žadatel o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v ČR musí před podáním žádosti úspěšně složit aprobační zkoušku, která se skládá ze dvou písemných testů, praxe a ústní zkoušky. 

Připravili jsme pro vás přípravné kurzy formou e-learningu ve formě opor, které Vám podají základní informace o komplexní problematice poskytování zdravotní péče a navíc Vám umožní lépe se orientovat v požadavcích pro splnění zejména písemných testů a ústní zkoušky.

První kurz pro přípravu na písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v ČR je určen všem žadatelům bez rozdílu povolání.

Druhý kurz je určen všeobecným sestrám a obsahuje odbornou problematiku prvního písemného testu a ústní zkoušky.  

Třetí kurz je určen praktickým sestrám obsahující odbornou problematiku prvního písemného testu a ústní zkoušky. 

Všechna práva vyhrazena - ochrana všech publikovaných materiálů

 Copyright

Tento server je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele.